Wil je leven vanuit je hart en leven in vrijheid? Ben je op zoek naar verlichting van je zware last en wil je genieten van het leven?
Dan hoop ik je te ontmoeten.
Ik zal er zijn om te luisteren, te bemoedigen en je te leren kennen. Liefde, lef, moed,kwetsbaarheid, hoop en humor weerspiegelen mij
en daar hoop ik je mee te verrassen.

Weet dat je van waarde bent. Ik gun het je zo om genezing te ontvangen en balans te vinden in lichaam, geest en ziel. Ik gun het je om te ontdekken wie je bent en hoe wonderschoon je gemaakt bent. En te ervaren wat onvoorwaardelijke liefde is. Dit is de boodschap van Mattheus 11: 28-30. De basis van waar ik uit werk. 

Door te spiegelen en te weerspiegelen kom jij tot jezelf!

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Dan zullen jullie werkelijk
rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Mattheus 11: 28-30

Wat is psychosociale coaching en counseling
Het is een laagdrempelige manier van hulpverlening.
Ik begeleid jou in een proces om je talenten en kwaliteiten zichtbaar te maken en deze krachtig te gebruiken. Ook is het een vorm van begeleiding bij pijnlijke en ongewenste situaties in je leven. 

Het leven mogen we zelf vormen want we hebben een eigen verantwoordelijkheid ontvangen. Het ontstaan van psychosociale problemen ligt vaak in de scheiding tussen denken en voelen van het lichaam, geest en ziel. Dit ontstaat vaak onbewust en zit in het vasthouden aan gewoonten, gedragingen, overtuigingen en patronen.

 

Werkwijze
Bij mijn praktijk Leven staat de Weg, de Waarheid en het Leven centraal. Dit zijn woorden van Jezus uit
Johannes 14:6 Jezus is het Licht van de wereld en Hij is het begin en het einde. Wij mogen lopen op het pad van de waarheid samen met Hem. 

Ik rust je toe met de basisprincipes van Groundwork die gebaseerd zijn op integratie van theologie en psychologie. Afhankelijk van de hulpvraag hanteer
ik verschillende methodes, oefeningen en gespreksvormen.

Mijn begeleiding is integratief en houdt in: volledig, geheel. Het betekent ook: dingen combineren zodat
ze een geheel vormen. Zoals een mens een eenheid is van lichaam, geest en ziel. Ik geloof dat verbinding maken tussen denken en voelen een sleutel is naar genezing. Je binnenwereld leren kennen en daar verbindingen leggen met delen van je persoonlijkheid die geblokkeerd zijn.

Wat ik erg belangrijk vind om te ontdekken, is waar jouw kracht ligt en waar je zo kwetsbaar bent. Ik wil je echt leren kennen, naar je luisteren, je ontmoeten en je spiegelen aan wat ik zie. Ik zal je benaderen met liefde, lef, moed, kwetsbaarheid, hoop en humor.

Ook als je niet christen bent of je beeld van God of Jezus negatief is, dan ben je altijd van harte welkom. In vrijheid Leven is nog steeds gebaseerd op de Waarheid.

Wil je graag wandelen tijdens een sessie, dan is dat mogelijk.