coaching & counseling

Wat is psychosociale coaching en counseling

Het is een laagdrempelige manier van hulpverlening.
Ik begeleid jou in een proces om je talenten en kwaliteiten zichtbaar te maken en deze krachtig te gebruiken. Ook is het een vorm van begeleiding bij pijnlijke en ongewenste situaties in je leven. 

Het leven mogen we zelf vormen want we hebben een eigen verantwoordelijkheid ontvangen. Het ontstaan van psychosociale problemen ligt vaak in de scheiding tussen denken en voelen van het lichaam, geest en ziel. 
Dit ontstaat vaak onbewust en zit in het vasthouden aan gewoonten, gedragingen, overtuigingen en patronen.

Werkwijze

Bij mijn praktijk Leven staat de Weg, de Waarheid en het Leven centraal. Dit zijn woorden van Jezus uit Johannes 14:6. Jezus is het Licht van de wereld en Hij is het begin en het einde. Wij mogen lopen op het pad van de waarheid samen met Hem. 

Ik rust je toe met de basisprincipes van Groundwork die gebaseerd zijn op integratie van theologie en psychologie. Afhankelijk van de hulpvraag hanteer ik verschillende methodes, oefeningen en gespreksvormen.

Mijn begeleiding is integratief en houdt in: volledig, geheel. Het betekent ook: dingen combineren zodat ze een geheel vormen. Zoals een mens een eenheid is van lichaam, geest en ziel. Ik geloof dat verbinding maken tussen denken en voelen een sleutel is naar genezing. Je binnenwereld leren kennen en daar verbindingen leggen met delen van je persoonlijkheid die geblokkeerd zijn.

Wat ik erg belangrijk vind om te ontdekken is waar jouw kracht ligt en
waar je zo kwetsbaar bent. Ik wil je echt leren kennen, naar je luisteren,
je ontmoeten en  je spiegelen aan wat ik zie. Ik zal je benaderen met liefde, lef, moed, kwetsbaarheid, hoop en humor.

Ook als je niet christen bent of je beeld van God of Jezus negatief is, dan ben je altijd van harte welkom. In vrijheid Leven is nog steeds gebaseerd op de Waarheid.

Wil je graag wandelen tijdens een sessie, dan is dat ook mogelijk. 

 

Psychosociale coaching/counseling kan helpen bij?

identiteit relatieproblemen •   depressiviteit • conflicten •   eenzaamheid • misbruik •  echtscheiding • burn-out