Privacy verklaring

Persoonlijke gegevens
LEVen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. LEVen verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Verzamelen van gegevens
Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden niet opgeslagen. Wij maken gebruik van een contactformulier. De persoonsgegevens die de bezoeker via het formulier verzendt komen alleen in de mailbox madelon@levleven.com terecht.

Doel en verwerking van gegevens
LEVen gebruikt de persoonsgegevens voor het leggen van contact om te komen tot een afspraak voor een intakegesprek. Daarnaast houden wij een dossier bij als er gesprekken volgen na het intakegesprek.
Voor het gebruik van de door ons verzamelde persoonlijke gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf aan ons geeft. E-mailadressen gebruiken wij niet voor andere doeleinden

Bewaren van persoonsgegeven
LEVen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. De bewaartermijn is wettelijk vastgelegd en daar houden wij ons aan.
In het cliƫnten dossier waar wij gebruik van maken staat in het kort beschreven wat er tijdens een traject besproken is en welke afspraken er zijn gemaakt.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, verwijderen en over te dragen. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek.

Wijzigingen Privacyverklaring
LEVen heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom deze verklaring als je gebruikt maakt van onze website.

Contactgegevens
LEVen is te bereiken via de contactgegevens vermeld op: www.levleven.com/contact